Betalning

FÖRSÄKRING/DIREKTREGLERING

Försäkring

Det är bra att teckna en försäkring oavsett om du har en renrasig hund, katt eller en blandras/bondkatt. Ett besök hos veterinären kan bli mycket kostsamt. Försäkringen består vanligen av en livförsäkring och en veterinärvårdsförsäkring.

Om ditt djur dör eller måste avlivas pga sjukdom eller skada utgår ekonomisk ersättning motsvarande försäkringsbeloppet (livvärdet) fram till det att djuret har uppnått en viss ålder.

Veterinärvårdsförsäkringen ersätter kostnader för behandling och vård upp till en viss summa. Vissa försäkringar ersätter även mediciner och rehabilitering i viss grad.

Veterinärvårdsförsäkringen har en självrisk som varierar mellan olika typer av försäkringsbolag. Hos de flesta försäkringsbolag gäller dock att man får betala en fast självrisk samt en rörlig procentsats.

Direktreglering mot försäkringsbolag direkt efter ditt besök

Direktreglering är en värdefull service, men vi måste be dig respektera att vi endast är en mellanhand i försäkringsfrågor och kan inte påverka hur försäkringsbolaget väljer att hanterar just ditt ärende.

Är ditt djur försäkrat tillhandahåller vi på Veterinärhuset under vardagar mellan 9-16 en direktregleringstjänst. Observera att vi tar en serviceavgift (100 kr per regleringstillfälle). Du är själv ansvarig att kontrollera om ditt djurs försäkringen är giltig samt hålla dig uppdaterad angående självriskperioder, villkor och maxersättning. Är du osäker kontakta ditt försäkringsbolag innan du kommer på besök. Slutligen ska du ta med försäkringsbrev och du kan även ta med eventuella kvitton från tidigare veterinärbesök till oss.

Denna tjänst innebär att vi kontaktar ditt försäkringsbolag och vi får besked om hur stor ersättning du får.  Härmed slipper du själv lägga ut hela summan. Det återstår dock alltid den del som du enligt dina försäkringsvillkor måste betala själv, vilken du betalar direkt över disk innan du och ditt djur går hem för dagen.

Alternativet till direktreglering är att du betalar hela summan och sedan skickar in kvittot själv till försäkringsbolaget och får på sätt ersättning i efterhand.

Har du frågor angående direktreglering var vänligen prata med receptionen.