toppbild_infor

INFÖR DITT BESÖK

Ditt djur bör vara fastande sedan 12 timmar vid besöket, om vi behöver ta blodprov eller ge lugnande medel inför röntgen eller andra ingrepp. Vatten får drickas som vanligt.

Medtag registreringsbevis/vaccinationskort samt försäkringsbesked om ditt djur är försäkrat.

Hundar ska hållas i kort koppel, och katter och smådjur hållas i bur vid besöket hos oss. Om ditt djur är stressat kan du lämna det i bilen och hämta in det när det är er tur.

Om ditt djur har feber, hosta, klåda, diarré, eller kräks, så lämna djuret i bilen på grund av smittorisken. Ni kommer att få gå in via en separat entré när det är er tur.

När du kommer till oss så anmäl dig först i receptionen. Är det första besöket hos oss tar vi kontaktuppgifter på dig och djuret som registreras i vårt journalsystem.

När du anmält dig hjälper en sköterska till att väga djuret och visa er till ett ledigt rum innan ni får träffa veterinären.

Vi gör vårt bästa för att undvika långa väntetider. I bland uppkommer oförutsedda händelser som orsakar att vi kommer efter i tidsschemat. Vi hoppas att du har förståelse för detta om det skulle inträffa. Vi tar in alla patienter i turordning. Om du upplever att andra får gå före dig beror det på att de är bokade till en annan veterinär.

I akuta fall prioriterar vi i vilken ordning patienterna får hjälp beroende på vilken åkomma de söker för. Det betyder att det djur som är mest akut sjukt får gå före i behandlingskön.