h5

AVDELNINGAR

Reception och butik
I receptionen anmäler du dig när du kommer. Som djurägare registrerar vi in dig och ditt djur, ibland har registeringen redan gjorts över telefon, men du måste ändå anmäla dig i receptionen när du kommer.
Om ditt djur har feber, hosta, klåda, diarré eller kräkningar lämnar du djuret i bilen i väntan på din tur. Ni kommer att få gå in via en separat entré för att minska smittorisken.

I vår butik kan du få rådgivning om foder samt köpa medicinska foder och friskfoder från Royal Canin och Hill´s. Dessutom säljer vi fodertillskott, sjukvårdsmaterial, medicinska schampon, öronrengöring, leksaker och mycket annat.

Poliklinik
Polikliniken är den första avdelningen du och ditt djur kommer till när ni bokat tid för undersökning, förebyggande åtgärd, utredningar eller fått en akuttid.

På polikliniken arbetar veterinärer och sköterskor i team. Arbetsuppgifterna varierar från enkla åtgärder som vaccinationer och kloklippning till medicinska och kirurgiska utredningar och akutvård. Efter inledande undersökning behövs ibland en utökad sådan för tex. blodprover, röntgen eller ultraljud. Kommer vi överens om att ett kirurgiskt ingrepp är nödvändigt bokar vi oftast in en ny tid till operationsavdelningen.

Poliklinikoperation / Stationärvård
Här utförs enklare kirurgiska åtgärder. Exempel på ingrepp är operation av klokapslar, dränering av bölder, spolning av analsäckar och bandageomläggningar.

Vi har idag möjlighet till stationärvård under våra öppettider, ditt djur lämnas då till oss efter överenskommelse för behandling eller observation.

Lab
Vi har ett välutrustat lab med modern labutrustning. Åsa och Veronica är våra biomedicinska analytiker som ansvarar för labbet och gör de flesta undersökningarna. Vi analyserar blodprov, urinprov, parasitprov och gör cytologiska undersökningar, vilket innebär att vi analyserar vätskor och biologiskt material från tex öron, hud och knölar. Vi analyserar även progesteron som är ett viktigt hjälpmedel inför parning. Vi får svaret på progesteronprovet samma dag.

De analyser som vi inte utför själva skickas till utvalda externa lab.

Isolering
Isoleringsavdelningen nås via ”Lilla entrén” på husets vänstra kortsida . Här undersöks och behandlas djur med en misstänkt smittsam sjukdom, som feber, klåda, hosta, diarré och/eller kräkning. Här finns väntrum, undersökningsrum och stall för djur som behöver stanna över dagen för behandling eller observation. Lilla entrén används även vid djurets sista besök – insomningen.

Röntgen
På Veterinärhuset har vi en digital röntgen vilket innebär att bilden inte behöver framkallas. Bilden lagras på hårddisk och vi kan således arbeta med bilden i ett program som låter oss se skador eller förändringar som vi tidigare inte kunnat.

Röntgenundersökningar ger mycket värdefull information vid utredningar av medicinska, ortopediska och kirurgiska fall. Röntgen används även vid förebyggande undersökningar, såsom röntgen av höft- och armbågsleder. För röntgen av tänder har vi en egen digital tandröntgen på vår tandavdelning som kräver att djuret ligger i narkos.

Inför vissa röntgenundersökningar och SKK HD röntgen behöver vi ge ditt djur lugnande medel, vilket innebär att ditt djur inte får äta något 12 timmar innan röntgen ska genomföras. Vidare för personer under 18 år och gravida inte vistas i röntgenrummet.

Ultraljud
Ultraljudstekniken består av ljudvågor som skickas in i kroppen, träffar vävnader, studsar tillbaka och skapar en bild på ultraljudsskärmen. Ljudvågorna kan inte passera luft och päls, därför rakas djuret och en kontaktgel läggs på för att ge maximal kontakt mellan ultraljudsproben och huden.

Ultraljudsundersökningar ger värdefull information om flertalet inre organ. Vi utför dräktighetsdiagnostik och diagnostik av övriga bukorgan. Dräktighetsdiagnostik görs tidigast 28 dagar efter senaste parning. Inför vissa ultraljudsunderökningar ger vi djuret lugnande medel, vilket återigen innebär att djuret inte får ha ätit något 12 timmar innan undersökningen ska genomföras.

Operation
Operationsavdelningen ligger på andra våningen. Fördelen med en avskild operationsavdelning är att det ger en lugnare och renare operationsmiljö för djuren.

Vi har två rymliga operationssalar och djuren sövs i direkt anslutning till operationssalen på operationsföreberedningen. Vi har modern narkosutrustning med ventilator och övervakningssystem som monitorerar puls, syresättning, temperatur, EKG, andning och kapnografi. Dessutom har vi utbildad personal inom anestesi och inhalationssövning som övervakar ditt djur under sövningen för att säkerställa en så säker narkos som möjligt.

Djuren får en lugn och övervakad uppvakning efter operation och flyttas till operationsstallet först när de bedöms vara tillräckligt vakna och återställda.

Alla djur får effektiv smärtlindring både före och efter kirurgiska ingrepp.

Tandvårdsavdelningen
Tandavdelningen ligger även den på andra våningen, separerad från operationsavdelningen pga. hygieniska aspekter. Vid åtgärder i munhålan sprids bakterier som normalt finns i munhålan som skulle kunna orsaka sårinfektioner om andra ingrepp gjordes i anslutning till tandbehandlingen. Med ett separat rum just för tandbehandling minimeras risken att kontaminera andra djur som ska opereras för övriga kirurgiska ingrepp.

Vår tandavdelning har den nyaste utrustningen inom digital tandröntgen med anpassat veterinärt program, ny maskinell park och utrustning av mycket hög kvalitet. Genom att ha all avancerad utrustning i samma rum skapar vi en större säkerhet för djuret genom att korta ned sövningstiden och optimera resultatet av undersökningen och behandlingen.

Vi utför de flesta ingrepp som ombefattar profylaktisk tandbehandling, tandstensborttagning, FORL – behandling, rotfyllning, tandreglering, käkkirurgi och fixering av käkfrakturer. Vi utför även tandbehandling på gnagare.