toppbild30

LÄNKAR

Regiondjursjukhuset Strömsholm »
Regiondjursjukhuset är en välkänd remissinstans, dit hundar och katter remitteras från hela landet för utredning av ortopediska och neurologiska problem, operationer, intensivvård, avancerad bilddiagnostik, medicinska utredningar och rehabilitering.

Herrgårdskliniken  »
Drivs av Ole Frykman och Malin Kyllesjö. Företagets verksamhet har två huvudinriktningar är: Veterinärmedicinsk konsultverksamhet inom kirurgi/ortopedi inkluderande klinisk verksamhet, operation och utbildning samt mentaltest och dressyrvägledning för hund.

CaniRep »
Konsultverksamhet i veterinära frågor såsom fortplantning hos hund, kursverksamhet för uppfödare och veterinärer, artificiell insemination, samling, frysning, export och lagring av hundsperma.

Avmaska »
avmaska.se är en informationssajt till dig som har hund eller katt, och önskar att veta mera om avmaskning och mask hos sällskapsdjur.

Statens veterinärmedicinska anstalt »
Statens veterinärmedicinska anstalt arbetar för en god djurhälsa genom att förebygga, diagnostisera och bekämpa smittsamma sjukdomar hos djur.

Statens jordbruksverk »
Här kan du få mer information om djur och veterinärfrågor. Här finns bl a de bestämmelser som gäller vid in och utförsel av djur till och från andra länder.

Svenska kennelklubben »
Svenska Kennelklubben, SKK, är hundägarnas riksorganisation.

Sveriges Kattklubbars Riksförbund »
Sveriges Kattklubbars Riksförbund är en intresseorganisation för kattägare, uppfödare och utställare.