Dräktighet

INFORMATION OM ORMBETT

Hundar och katter blir oftast bitna på nosen, runt ansiktet eller i någon tass, oftast en framtass. Katter blir oftast bitna i framtassarna och tassen brukar svullna upp och bli upp till tre gånger så stor som den andra tassen. Inte alltid ser man ormen eller när djuret blivit biten. Ser man att ormen biter djuret ska man genast ta sig till veterinär. Man kan ibland se två små hål efter ormens huggtänder med en halv till en centimeters mellanrum. Det är inte alltid ormen hinner injicera gift, men man bör alltid agera utifrån att gift kan ha kommit in i kroppen eftersom det snabbt kan bli ett akut tillstånd för hunden eller katten om man väntar med behandlingen.

Tecken på att ditt djur kan ha blivit ormbiten:
- kraftig svullnad, rodnad och smärta i bettområdet
- ofta blåröd färg i huden
- kraftig allmänpåverkan, dämpad, dreglar (om biten i nos/ läpp)
- risk för igensvullna luftvägar och kvävning vid bett i huvudregionen, är dock sällsynt
- risk för anafylaktisk chock, blodtrycksfall, blödningar i inre organ, skada på lever, njurar, 
blodkärl och hjärtmuskulatur, arytmi och ett djur kan även avlida av ett ormbett.

Att bli biten gör ont, speciellt när ormen sprutat in gift. För att minska spridningen av giftet till blodbanorna bör man förhindra att djuret rör sig. Bär små hundar och katter och gå långsamt med större hundar som är för stora att bära. Beroende på vart bettet sitter kan det ta från några minuter upp till några timmar innan giftet nått blodbanan och då blir djuret ännu mer påverkat. Kroppsdelen där bettet tagit börjar oftast svullna upp inom 30 minuter och svullnaden ökar timme efter timme.

Vi rekommenderar att man alltid kontaktar och söker veterinärvård då djuret behöver vätsketerapi med övervakning och naturligtvis smärtstillande då de har väldigt ont. Antiserum finns hos oss på kliniken. I vissa fall kan man ge serum, men då detta inte är helt riskfritt att ge, ges detta oftast till djur som är väldigt allvarligt påverkade och mycket sjuka. Veterinären bedömer vilka djur som får serumbehandling.

Katter verkar klara ormbett bättre än hundar men de måste också få vätsketerapi, smärtstillande och övervakning hos veterinär.

Undersökning hos veterinären består av bedömning och övervakning av djurets allmäntillstånd, smärta och giftets påverkan på inre organ som hjärta, lever och njurar. Man bedömer djuret på nytt igen efter man gett första hjälpen och det är därför man ofta behåller djuren på observation på kliniken. Djurets allmäntillstånd samt bettstället och skador i bettområdet kontrolleras flera gånger under klinikvistelsen.

Efter akutbesöket på kliniken rekommenderar vi vila åtminstone fram till återbesöket efter ca 14 dagar där veterinären undersöker hunden eller katten på nytt och man tar uppföljande blodprover. I vissa fall ser vi att djuren kan få bestående skador på inre organ som kräver livslång behandling. De flesta djur brukar vara pigga efter några dagar, men en del behöver månader på sig att tillfriskna helt och återhämta sig.