Resa med djur

RESA MED DJUR

I Europa finns det ett flertal infektionssjukdomar som vi inte har i Sverige, t.ex rabies och rävens dvärgbandmask. Id-märkning, rabiesvaccination och avmaskning är fortfarande rekommenderat/krav och måste utföras enligt gällande regelverk. Dessutom behövs ett EU-pass där ovanstående information finns infört. Nya regler gäller från och med 1 januari 2012.

För information om gällande regler, se Statens jordbruksverk »
Kontakta respektive lands ambassad för information om regler i enskilda länder.

För dig som ska resa till Norge gäller regler enligt Norska mattilsynet.

Jordbruksverket rekommenderar även att hundar som reser i vissa områden i Europa vaccineras mot leptospiros.

Det är viktigt att ha ett bra fästingskydd då den bruna hundfästingen sprider ett flertal sjukdomar. Man bör även i vissa länder skydda hunden mot sandmyggor som sprider leishmanios samt ge förebyggande behandling mot hjärtmask.

Mer information om förebyggande åtgärder inför resa med hund i Europa samt information om sjukdomarna finns på Statens veterinärmedicinska anstalt »