Valpning

VALPNING

Vid de flesta valpningar kommer tiken igång utav sig själv och föder fram alla valparna. Du som djurägare bör vara ett stöd för din tik och förebereda dig och miljön hemma genom att:

- Göra i ordning en plats för valpning redan 3-4 veckor innan valpning, där tiken får vänja sig att vara. Låt tiken vara i valprummet redan 2-4 dagar innan valpning.
- Börja att ta temperaturen på tiken redan veckan innan beräknad valpning.
- Se till att tiken får ett bra foder under dräktigheten det finns speciella foder de ska äta från löpets första dag till dag 42 i dräktigheten för att ge bra förutsättningar för dräktighet och fertilitet samt optimal miljö för valparna. Det är viktigt att från 6:e veckans dräktighet bör man ge tiken ett valpfoder. Detta kan hon äta medan hon diar och även valparna kan börja äta detta vid cirka 4 veckors ålder.

För att veta när valpningen är på väg att komma igång så bör du under sista veckan i dräktigheten mäta rektaltemperaturen med en termometer minst 2 ggr/dag.
Dagarna före valpning så pendlar ofta kroppstemperaturen upp och ned med 0,5-1°C.
Dygnet före förlossning så får man en ordentlig temperatursänkning ned mot 35-37°C.
Mindre raser ner mot 35°C, medelstora hundar runt 36°C och stora hundar runt 37°C.

Temperaturen ligger oftast lågt i 4-12 timmar innan temperaturen återgår till normaltemperatur. Hos vissa hundar som t.ex. förstagångsvalpare och tikar som blir störda kan temperaturen ligga lågt ända upp till 36 timmar. Man kan även se att tiken skakar, hässjar, vill bädda och är orolig. Tiken kan få minskad eller ingen aptit och ibland kan man se en slemmig flytning i vagina. Hos vissa tikar och ibland om det är få valpar så kan det ibland inte ses någon temperatursänkning alls eller väldigt liten sänkning. Hos tikar som ska valpa för första gången kan man se ljust sekret från spenarna och från tikar som valpat tidigare ses mjölk ca 3 dagar före valpning.

När temperaturen börjar sjunka; ta tempen minst varannan timme för att inte missa sänkningen. Valpningen brukar starta 3-12 timmar efter tikens normala temperatur uppnåtts.

Kontakta alltid veterinär om:

- Dräktighetstiden går över 65 dagar
- Tiken får temperaturhöjning utan att valpningen kommer igång.
- Tiken får nedsatt allmäntillstånd

När temperaturen börjat stiga så börjar valpningen med krystvärkar och när fostret nått bäckenhålan går vattnet som finns i den yttre fosterhinnan. När tiken har krystvärkar ser man hur hon tar i med hela magmuskulaturen, först mer oregelbundet för att sedan komma att bli mer regelbundet. När man ser att det buktar ut under anus så har valpen passerat bäckenet.

Under värkarbetet bör du vara observant och kontakta genast veterinär om:

- Tiken har svaga oregelbundna värkar i mer än 3 timmar utan att det kommer någon valp
- Tiken har starka värkar i mer än 30 minuter utan att det kommer någon valp
- Om det tar mer än 3 timmar mellan valparna
- Om ingen valp kommer inom 6 timmar efter det att vattnet har gått.
- Om förlossningen pågått mer än 12 timmar
- Grönsvarta flytningar utan att det kommer någon valp inom 2 timmar

Det är olika hur tätt valparna kommer med variationer mellan minuter till en timme. Valparna föds i den inre fosterhinnan. De flesta kommer framlänges men många kommer baklänges också. Med varje valp kommer oftast moderkakan ut direkt efter. Med variationer att den kommer upp till ett dygn efter, alternativt att det kommer flera stycken efter ett antal valpar. Försök att hålla koll på hur många moderkakor som kommit ut.

Under valpningen bör du som djurägare finnas där som stöd och se till att hon får något att dricka och kanske vill hon ut och rasta av sig mellan valparnas födsel.

Efter valpningen så biter tiken hål på hinnan och biter av navelsträngen. Valpens andning stimuleras genom att tiken slickar på den. Var lite varsam med hur många moderkakor tiken äter (vid stor kull) då detta kan ge diarré hos tiken. De två första dygnen så har tiken lite högre temperatur än normalt (39-39,2). Om tiken har högre temperatur eller om den höga temperaturen håller i sig längre så bör man kontakta veterinär för detta kan tyda på problem med juver eller livmoder. En brungrön-blodig flytning är normalt efter valpning och avtar efter 1-3 veckor.