toppbild-var

Trafikolyckor med vilda djur

Har du skadat ett vilt djur ska du alltid kontakta polisen. Är djuret vid liv ska du ringa 112 annars ska du ringa på telefonnummer 114 14. Polisen informerar dig hur du ska göra. Det är bra att du alltid har en viltolyckaremsa i din bil, du får den gratis hos bilprovningen.
Från och med 2010-01-01 är det en ny lag när de gäller viltolyckor. Om du kör på ett vilt djur så är du skyldig att omedelbart anmäla det till polisen. Detta oavsett om djuret och bilen har skadats eller inte.

Kontaktuppgifter till instanser som jobbar med vilda djur

Myndigheten som alltid har öppet
Polismyndigheten i Västernorrlands län Telefon: 114 14.
Roger Viklander hos polisen kan svara på frågor om aggressiva djur, jaktbrott, osv.

Fåglar, skadade och övriga fågelfrågor
Medelpads Ornitologiska förening Ideell förening som har till uppgift att främja bl.a. skyddet av fågelfaunan.
Kontaktperson: Peter Nilsson 060 – 612986, 070 – 2063915
Martin Bylund 060 – 43041
Medelpads Ornitologiska förening www.mof.se

Frågor om rovdjur
Länsstyrelsen Västernorrland Rovdjurskonsulent Gunnar Ledström Telefon: 0611 – 349202, 070 – 2748010
Fax: 0611 – 349378
e-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen Västernorrland www.lansstyrelsen.se

Skadade vilda djur
Viltrehabiliterare
För att få vårda och rebabilitera skadat vilt krävs tillstånd från länsstyrelsen och Naturvårdsverket. En privat person utan tillstånd får bara ta hand om vilda djur i max 48 timmar.
Kontaktpersoner:
Per Fahlén 0612 – 30266, 070 – 6496743
Inga-Lill Runesson 0680 – 24005, 070 – 5394284 (Igelkott)
Lennart Öhman 0660 – 53247
Kersti Östensson 0611 – 20000, 070 – 6527774
Naturvårdsverket www.naturvardsverket.se

Skabbräv
Inom tätbebyggt område
Kontaktpersoner:
Greger Örjestål i Sundsvalls kommun 060 – 191767 greger.orjestal@sundsvall.se
Anna Winnersjö i Timrå kommun 060 – 163194 anna.winnersjoahlgren@timra.se
Karin Wennberg i Ånge kommun 0690 -205166 karin.wennberg@ange.se

På landsbygden kontakta markägaren/jakträttsinnehavaren där du sett räven. Det är viktigt att räven har setts ett antal gånger på ungefär samma ställe, för då ökar chansen till att lyckas med att avsluta dess lidande.