toppbild1

ENDOSKOPI

Med hjälp av videoendoskopi kan vi undersöka luftvägarna från nosspetsen ner i bronkerna. Vi undersöker också mag - och tarmkanalen från munhåla och ner till första delan av tunntarmen, men även grovtarmen. Vi letar efter förädringar och har möjligheter att ta små prover från slemhinnan ( biopsier ) för vidare undersökning och diagnossäkring. Vid långvarig luftvägsproblematik kan ett BAL ( sköljprov från nedre luftvägar ) göras.