toppbild1

HD/AD RÖNTGEN

Svenska kennelklubben har genetiska hälsoprogram för att bekämpa höftledsdysplasi (HD) och armbågsledsartros (AD). Röntgen sker från 12-18 mån ålder, beroende på ras. För information om vilka raser som omfattas av programmen och från vilken ålder röntgen kan ske samt vilka leder som röntgas, se www.skk.se. Röntgenbilderna skickas till SKK för central avläsning.

Checklista inför HD/AD röntgen:
• Hunden måste vara ID-märkt
• Medtag registreringsbevis (stamtavla)
• Hunden ska vara fastande sedan 12 timmar inför röntgenundersökningen. Den får dricka vatten som vanligt.

Det är obligatoriskt att ge hunden lugnande medel vid HD-röntgen. Observera att de lugnande preparaten som ges omfattas av ett nationellt dopingreglemente vilket innebär 7 dagars karenstid för tävlingar, prov och utställning. Ta med en medhjälpare om du är gravid eller under 18 år då du i dessa fall inte får vistas i röntgenrummet.

Är det andra problem med din hund så tala om det vid bokningen så att vi kan avsätta tid för det. Är hunden halt så boka istället tid för undersökning och hältutredning.

För mer info om HD/AD röntgen, se Svenska kennelklubben »