toppbild1

KASTRERING

Vi erbjuder kastrering av hon- och hankatter samt tikar och hanhundar. Dessutom kan vi kastrera illrar, kaniner, marsvin och råttor.

KASTRERING HUND

Kastrering hanhund
Hanhundar som inte ska användas i avel kan kastreras. En del vill kastrera sin hanhund pga beteendeproblem, men det är viktigt att vara medveten om att vissa beteenden inte är direkt kopplade till hormoner och hanhundsbeteende. Aggression mot människor påverkas till exempel inte av kastration. Det är därför viktigt att konsultera veterinär innan man tar beslut om kastration på grund av oönskat beteende hos hanhunden. Kastrering utförs även på hanhundar med vissa sjukdomar som är hormonberoende, såsom testikeltumörer, prostataproblem eller tumörer i analområdet. Kryptorkism kan förekomma och detta innebär att hunden har testiklarna i ljumsken eller i buken. Även kryptorkida hundar kastreras, men detta är en mer komplicerad och tidskrävande operation.

Vid kastrering opereras testiklarna bort och huden sys ihop. Efter operationen ska hunden ha krage under 10-12 dagar för att inte bita eller slicka på såret. Som vid alla typer av åtgärder bör man vara noga med att titta på såret dagligen, vid svullnad, rodnad, blödning eller annat onormalt utseende ska kliniken kontaktas. Man ska dessutom höra av sig om hunden verkar ha påverkat allmäntillstånd, minskad aptit eller om han beter sig annorlunda på något sätt.

Det tar ett par veckor innan hormonerna helt har gått ur kroppen. Detta innebär att hunden under den första tiden kan genomföra en parning med de spermier som finns kvar i sädesledarna. Hunden har ofta lättare att gå upp i vikt efter kastration, då energibehovet minskar med upp till 30 %. Vi hjälper gärna till med rådgivning gällande kost och vikt. Vissa hundar kan få förändrad pälskvalitet efter kastrering, pälsen kan bli mjukare, ulligare och rikligare.

Vi erjuder även kemisk kastrering till hanhundar. Detta är ett implantat som håller i cirka 6 eller 12 månader beroende på hur lång effekt som önskas.

Kastrering tik
Tikar som inte ska användas i avel kan kastreras. Då undviker man även risken för livmoderinflammation och juvertumörer, vilket är vanligt bland medelålders och äldre tikar. Livmoder och äggstockar opereras bort, vilket gör att tiken inte kommer att löpa mer. Efter operationen ska hon ha krage i 10-12 dagar för att inte komma åt att bita eller slicka mot såret.
Som vid alla typer av åtgärder bör man vara noga med att titta på såret dagligen, vid svullnad, rodnad, blödning eller annat onormalt utseende ska kliniken kontaktas. Man ska dessutom höra av sig om hunden verkar ha påverkat allmäntillstånd eller minskad aptit. Mer information angående detta ges vid operationstillfället.

Det är viktigt att tänka på att många hundar har lätt för att gå upp i vikt efter kastration. Energibehovet kan minska med upp till 30 %. Vi hjälper gärna till med rådgivning gällande kost och vikt. I ett fåtal fall har man sett urininkontinens efter kastration på tik. Detta är ovanligt, men något man bör vara medveten om. Det drabbar framförallt tikar av större raser. Dessa tikar hålls i de flesta fall symptomfria genom medicinering. Vissa hundar kan få förändrad pälskvalitet efter kastrering, pälsen kan bli mjukare, ulligare och rikligare.

KASTRERING KATT

Kastrering hankatt
Katter som inte ska användas i avel bör kastreras för att undvika oönskade kattungar samt för att undvika de problem som okastrerade katter utgör. Hankatternas revirmarkering avtar efter kastration. Kastrerade katter håller sig närmare hemmet och därigenom minskar riskerna för bitskador och olyckor. Både han- och honkatter kan kastreras från 6 mån ålder. Kastrerade katter får ett minskat energibehov och för att undvika övervikt är det lämpligt att byta till ett foder som är anpassat för kastrerade katter. Vi rekommenderar ID-märkning i samband med kastrering för utekatter, samt vaccination (gäller både inne och utekatter).

Hankatten får lugnande medel och testiklarna lokalbedövas. Det blir inga stygn efter ingreppet (undantag om en eller båda testiklarna ligger i ljumsken eller buken). Vi rekommenderar att hankatten hålls inomhus några dagar efter ingreppet om det är en utekatt. En lindrig svullnad är normalt men om såret svullnar kraftigt eller vätskar, så kontakta oss.

Kastrering honkatt
Honkatter som inte ska användas i avel bör kastreras. Kastrerade katter håller sig närmare hemmet och därigenom minskar riskerna för bitskador och olyckor. Honkatterna slipper p-piller och de risker de medför i form av livmoderinflammation och juvertumörer. Både han- och honkatter kan kastreras från 6 mån ålder. Kastrerade katter får ett minskat energibehov och för att undvika övervikt är det lämpligt att byta till ett foder som är anpassat för kastrerade katter. Vi rekommenderar ID-märkning i samband med kastrering för utekatter, samt vaccination (gäller både inne och utekatter).

Honkatten sövs och livmoder och äggstockar opereras bort. Stygnen på buken behöver inte plockas bort, utan de försvinner inom några veckor. Honkatten ska ha krage på under ca 10 dagar tills operationssåret är läkt. Är det en utekatt ska hon hållas inomhus under denna tid. En fingertjock svullnad längs med operationssåret under några dagar är normalt. Om svullnaden är större eller ökar, eller om såret vätskar och ser infekterat ut, så kontakta oss.