toppbild1

ÖGONLYSNING

Vid ögonlysning kan man påvisa ett flertal ärftliga ögonsjukdomar. För information om vilka raser och vid vilken ålder undersökningen ska göras hänvisar vi till respektive rasklubb. Kontakta oss därefter för information om när vi arrangerar ögonlysning.