Endoskopi

REPRODUKTION

Undersökning av tik inför parning
Gynekologisk undersökning och vaginalcytologi:
Ett vaginalutstryk är en undersökning av cellerna i vaginalslemhinnan. Cellerna samlas med hjälp av en tops som rullas mot vaginalslemhinnan, stryks av mot ett objektsglas och färgas för att man lättare ska kunna identifiera de olika celltyperna.

Med hjälp av ett vaginalutstryk kan man uppskatta var i löpet tiken befinner sig. Man kan också upptäcka om något verkar onormalt, tex tecken på infektion. Det är lämpligt att göra vaginalutstryket när tiken beräknas närma sig höglöp. Om vaginalutstryket visar förhornade celler som man ser när tiken är i höglöp tar vi i många fall dessutom ett blodprov för att kontrollera progesteronnivån för att kunna beräkna när ägglossningen ska ske. Det går inte att enbart med vaginalutstryket förutse när ägglossningen sker. Ofta får man ta flera vaginalutstryk och progesteronprov för att kunna säkerställa när det är rätt tid för parning/insemination. Har tiken inte haft valpar tidigare undersöks dessutom vagina för att hitta eventuella förträngningar eller missbildningar som skulle kunna försvåra en parning eller valpning.

Progesteronprov
Vi erbjuder progesteronmätning och svardelgivande samma dag.
Med hjälp av ett blodprov kan man fastställa när tikens ägglossning äger rum. Ofta får man ta flera blodprover med några dagars mellanrum för att pricka in rätt tid för parning. Progesteronvärdet ligger lågt när tiken inte löper och stiger sakta när tiken börjar löpa. När tiken närmar sig ägglossning stiger progesteronvärdet drastiskt. Det är den höjningen man vill fånga med hjälp av blodprovet. Om man tar provet innan progesteronet har börjat stiga kan man inte förutspå när ägglossning ska ske. I sådana fall få man ta ett nytt blodprov efter ett par dagar.

Kombinationen av vaginalutstryk och blodprov ger mest information och det finns ingen anledning att hoppa över vaginalutstryket och bara ta blodprov då det finns risk att man missar viktig information. Dels behöver man inte ta något blodprov om vaginalutstryket tyder på att det är för tidigt eller för sent i löpet, dels finns det fall där progesteronvärdet visat att det är rätt tid för parning medan vaginalutstryket gett annan information.

Om du vill undersöka din tik för att hitta optimal parningsdag, så kontakta oss så fort din tik börjat löpa så vi hinner boka in en passande tid. Vi erbjuder progesteronprovtagning med utlämning av svar samma dag.

Spermaprov
Spermaprov ger bra information om hanhundens fertilitet. Det är en fördel om man har tillgång till en löptik vid provtagningen, men de flesta hanar går bra att samla ifrån även utan löptik. Vi bedömer färg och utseende och spermaprovet undersöks sedan i mikroskop på ett uppvärmt objektglas. Vi bedömer motilitet (rörlighet) och vilka eventuella defekter som finns och i vilken omfattning. Utifrån fynden görs en bedömning av hanhundens fertilitet.