toppbild1

Drop-In

Vi erbjuder Drop-In vaccinationer under våra öppettider mellan kl 09-12 och 13-15, samt onsdagar mellan klockan 13-14 då vi har stängt för utbildning. 
Undantag då vi önskar att ni gör en bokning, är för valparnas 12 veckors vaccinering. Detta för att en veterinär gärna vill lyssna på hjärta och se att allt är bra, samt rabiesvaccinationer då denna måste ges av en veterinär.

Vaccination katt

Svenska katter vaccineras främst mot kattpest och kattsnuva. Grundvaccination ges vid 9 och 12 v ålder, samt revaccination vid 1 års ålder. Därefter ska vaccinering göras årligen om man önskar skydd mot kattsnuva. För katter som inte är i tät kontakt med andra katter kan det räcka att revaccinera vart annat år för att bibehålla skyddet mot kattpest. För utställningskatter, se Sveriges Kattklubbars Riksförbund »

För djur som åker utomlands rekommenderas att kontrollera med Jordbruksverket vilka regler som gäller för de land som ska besökas. Vi erbjuder hos oss utförande av EU-pass och rabiesvaccinering.

Vaccination hund

Svenska hundar vaccineras främst mot parvo (hundpest), valpsjuka och den smittsamma leverinflammationen HCC. Valpar grundvaccineras vid 7-8 veckors ålder samt vid 12 veckors ålder. Revaccination görs vid 1 års ålder och därefter vart tredje år. Hundar som är i kontakt med många andra hundar kan med fördel vaccineras även mot kennelhosta, vilket man gör under hundens första levnadsår vid samma tillfällen som de övriga sjukdommarna och därefter varje år. Vaccination mot kennelhosta ger inte 100% skydd men symtomen blir oftast lindrigare.

Herpesvirusinfektion hos hund behandlas i samband med parning. Första vaccinationsdosen ges under löp eller 7-10 dagar efter förmodad parning. Andra vaccindosen ges 1-2 veckor före beräknad valpning och revaccination görs under varje dräktighet enligt ovan.

För djur som åker utomlands rekommenderas att kontrollera med Jordbruksverket vilka regler som gäller för de land som ska besökas. Vi erbjuder hos oss utförande av EU-pass och rabiesvaccinering.